نگین مشهد

اطلاعات پایه

نگین مشهد

خیابان ولی عصر - مقابل پارک ملت - خیابان عاطفی - شماره 100

http://www.negincarpet.com

اطلاعات کارخانه

کیلومتر 28 جاده قوچان - جاده شیر حصار - شرکت فرش نگین مشهد

۰۵۱۳۲۴۶۳۵۱۱-۳۲۴۶۵۱۱۴

۰۵۱۳۲۴۶۳۴۳۷